ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Για τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΓΕΡ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 1 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 35200
Tηλέφωνο: 2233022366
Fax: 2233089188 Email: mail@1dim-atalant.fth.sch.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Για τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής, η οποία αποτελεί υπέρτατη υποχρέωση απορρέουσα από την αναγκαιότητα προστασίας όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας (εκπαιδευτικών, μαθητών-μαθητριών και των οικογενειών αυτών), σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1. Υλοποιούμε σχέδιο ανασχηματισμού της χωροταξικής κατανομής των τάξεων του σχολείου μας με στόχο την αποφυγή του συγχρωτισμού των μαθητών μας.

2. Προγραμματίσαμε απολύμανση όλων των χώρων του σχολείου μας από εξειδικευμένο συνεργείο τις αμέσως επόμενες ημέρες.

3. Όλα τα έπιπλα της σχολικής μονάδας (θρανία, έδρες, καρέκλες κ.λ.π.) καθώς και τα πόμολα, οι κουπαστές στις σκάλες και των δυο κτιρίων απολυμάνθηκαν με χλωριωμένο διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

4. Πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του σχολείου ευπρεπισμός του αύλειου χώρου και των δρόμων πέριξ του σχολείου με καθαρισμό χόρτων και κλάδεμα δέντρων.

5. Στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών – μαθητριών στον αύλειο χώρο σχεδιάσαμε ειδικές διαγραμμίσεις που τονίζουν την απόσταση ασφαλείας των δυο μέτρων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών. Ομοίως υπήρξε μέριμνα και για το χώρο του κυλικείου.

6. Προγραμματίσαμε την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών των τάξεων Α, Β,Γ, από τη μεγάλη πόρτα που απέχει ελάχιστα από τις αίθουσες διδασκαλίας τους. Αντιστοίχως η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών των τάξεων Δ,Ε,ΣΤ πραγματοποιείται από τη μικρή πόρτα.

7. Ήδη τοποθετήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας με γνώμονα τον καταμερισμό των μαθητών, 80 επιπλέον θρανία, ώστε σε κάθε μαθητή να αντιστοιχεί ένα θρανίο που θα το χρησιμοποιεί μόνος του και στις περιπτώσεις τμημάτων με ολιγομελή αριθμό μαθητών να υπάρχουν ενδιάμεσα κενά θρανία.

8. Η διεξαγωγή του μαθήματος της πληροφορικής θα πραγματοποιείται σε ευρύχωρη αίθουσα του παλαιού κτιρίου για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας. Ομοίως και το μάθημα των Γαλλικών.

9. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους μαθητές του Τμήματος Ένταξης και για τους μαθητές που υποστηρίζονται με παράλληλη στήριξη

10. Έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις των μελών της ΕΔΕΑΥ (ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός).

11. Έχει εκπονηθεί σχέδιο για υπαίθριο μάθημα, πάντα με το συντονισμό του Διευθυντή, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός πολλών μαθητών ή τμημάτων στον αύλειο χώρο.

12. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καθοδήγηση θα υπάρξει εγκαίρως για τους μεταφερόμενους μαθητές από τις τοπικές κοινότητες του Δήμου μας.

13. Το γραφείο των εκπαιδευτικών λειτουργεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, με σκοπό τη τήρηση και από την πλευρά των εκπαιδευτικών της ενδεικνυόμενης απόστασης των δυο μέτρων.

14. Σας γνωστοποιούμε ότι το σχολείο μας, έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη της δανειστικής μας βιβλιοθήκης στο Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να αναβαθμιστεί πλήρως και να λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του σχολείου μας.

15. Με προγενέστερη ενημέρωση προς τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας τα αιτήματα των γονέων για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων φοίτησης κ.λ.π. χορηγούνται άμεσα από το Διευθυντή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

16. Αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για την πιθανή έναρξη των μαθημάτων καθώς και τις υποδείξεις των ειδικών και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα ληφθούν και επιπλέον μέτρα. Ευχαριστούμε όλους για τη συνεργασία σας και ευελπιστούμε ότι με τη συμπαράστασή σας θα διαφυλάξουμε το υπέρτατο αγαθό της υγείας!

Ο Διευθυντής του σχολείου Χειμάρας Βασίλειος

Leave a Reply

Your email address will not be published.