Δήμος Λοκρών: Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων 2020 (Α’ Τρίμηνο)

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 4/67/2020 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων A΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-1-2020 έως 31-3-2020 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την 7/70/2020 απόφαση της Ο.Ε. και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   39.407.796,80

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      19.970.041,47

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:     2.219.317,70

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   39.407.796,80

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:        2.205.066,91

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:       2.041.391,40

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

Πηγή

Leave a Reply

Your email address will not be published.