Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης – Ρύθμιση θέματος καταβολής διδάκτρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

   Αταλάντη σήμερα και στα γραφεία του κτιρίου του «Κ.Π.Κ.Α.» [γραφείο γραμματείας  Ωδείου] στις 24 Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν3852/2010 (λόγω συνθηκών δημόσιας υγείας) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»  ύστερα από την αριθμ. 48/21-4-2020  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ.2 του Νόμου 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. όπως ισχύουν μετά την δημοσίευση του Νόμου 3852/2010.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου με όλα τα μέλη τα οποία είχαν ενημερωθεί λεπτομερώς από την εισήγηση της που στάλθηκε μαζί με την πρόσκληση και έχοντας την Νόμιμο απαρτία  μελών [11] ένδεκα σε σύνολο [11] ένδεκα συντάχθηκε το παρακάτω μοναδικό θέμα.
Στην ανωτέρω διαδικασία παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ω.Α.» Σουλτανόπουλος Ιωάννης για τη τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση θέματος καταβολής διδάκτρων»

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Ωδείο Αταλάντης” σε μορφή .doc

Πηγή

Leave a Reply

Your email address will not be published.