Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Νο 9/2020 Οικονομικής Επιτροπής Λοκρών

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                    Αταλάντη  11/5/2020
                                                                                                   Αριθ. Πρωτοκόλλου: 6984

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

                                                                        1. κ. Νικόλαος Ανεστάκος

                                                                        2. κ. Παναγιώτης Καπουκίνης

                                                                        3. κ. Μαρία Τζανακάκη

                                                                        4. κ. Ιωάννης Μπονόβας

                                                                        5. κ. Νικόλαος Λιόλιος

                                                                        6. κ. Κωνσταντίνος Ντέλιος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Λοκρών

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν 3852/10 στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , που θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 15η  Μαΐου 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου Χ.Ε.Π..

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή δωρεών.

ΘΕΜΑ 4ο: Επί αποφάσεως Ο.Ε. 2/17/2020 περί Έγκριση 4ου πρακτικού διαγωνισμού “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού Δήμου Λοκρών”.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός ή μη, δικηγόρου (αποφάσεις  2585,2586/2019 Γ΄ Τμήματος Τριμελές Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς)

ΘΕΜΑ 6ΟΚαθορισμός τέλους παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (για περίπτερο).

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Ο.Ε. Δήμου Λοκρών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

ΚΟΙΝ.:

1.    κ. Μιχάλης Παπανικολάου
2.    κ. Αντώνιος Καραμίντζιος
3.    κ. Αναστάσιος Θεοχάρης
4.    κ. Βασιλική Σίμου-Παλαιολόγου                

Πηγή                                     

Leave a Reply

Your email address will not be published.