Ενημέρωση για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Κοινότητα Αταλάντης

Παρακάτω είναι απόσπασμα από την επιστολή που έχει σταλεί στον Αντιπεριφερειάρχη Πολ. Προστασίας, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φθιώτιδας, Αντιδήμαρχο Πολ. Προστασίας Δ.Λοκρών και στον Δήμαρχο Λοκρών

ΘΕΜΑ  : Καθαρισμός ρεμάτων στην Κοινότητα Αταλάντης  

                 Σας ενημερώνουμε ότι  προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων με όλες τις επικίνδυνες συνέπειες σε γεωργικές καλλιέργειες, σε περιουσίες των κατοίκων ακόμη και σε ανθρώπινα θύματα θα πρέπει να προβείτε το ταχύτερο δυνατόν στον καθαρισμό των παρακάτω ρεμάτων ώστε να υπάρχει επαρκής διατομή της κοίτης για να δεχθούν τον όγκο των υδάτων κάποιας θεομηνίας- την οποία απευχόμαστε –όπως αυτή του έτους 2018( κυκλώνας «ΖΟΡΜΠΑΣ»):

  1. Ρέμα Αλαργηνό : καθαρισμός από θέση «ΓΚΡΕΜΙΛΑ»  έως την Παραλία Σκάλας Αταλάντης καθώς και καθαρισμό των αναβαθμίδων οπωσδήποτε.
  2. Ρέμα Καραγκιόζη : καθαρισμό από την περιοχή «Συνοικισμό» έως τον οικισμό «Παλίρροια».
  3. Ρέμα Αγ. Ιωάννης : στη θέση Αιάντειο Ανοιχτό θέατρο Αταλάντης
  4. Ρέμα δίπλα στον πρώην Καταυλισμό των ρομά.
  5. Ρέμα Σγάρνα.
  6. Ρέμα Στενή.

      Τα παραπάνω ρέματα δεν έχουν καθαρισθεί από το 2017 παρά τις συχνές οχλήσεις όπως προκύπτει  από τα σχετικά  6523/2-7-2018 , 12790/25-09-2018, 14155/16-10-2018 και 15387/9-11-2018 έγγραφά μας.

      Ας προλαβαίνουμε τις καταστροφές και να μην ερχόμαστε «μετά καταστροφής» για φωτογραφίες και υποσχέσεις.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  

                                                                       ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published.